GDPR-wetgeving

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

gdpr awareness copyOp 25 mei 2018 worden de nieuwe GDPR regels van kracht voor alle Europese bedrijven en ook voor de bedrijven buiten Europa, die zaken doen met Europese klanten. Omdat Curaçao Hiking wandelingen organiseert voor lokale mensen en toeristen, gelden deze regels dus ook voor de Europese wandelaars, die met Curaçao Hiking mee gaan of die zich abonneren op de nieuwsbrief van Curaçao Hiking.
In eenvoudige termen betekenen deze nieuwe privacy regels dat je als klant er recht op hebt om te weten welke informatie over je wordt opgeslagen en voor welk doel. Bovendien moet je inzage kunnen krijgen in de over jou opgeslagen gegevens en moet je kunnen verzoeken om "vergeten" te worden, m.a.w. je moet kunnen verzoeken om je informatie te verwijderen.


Nieuwe en vernieuwde routes

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Seru Jamanika verkenning 20180307 027 webDe afgelopen weken heb ik een mogelijk nieuwe route rondom de lagune van Jan Thiel verkend, ik heb een route, die ik niet meer deed omdat de route versperd was door een aantal omgevallen bomen (Seru Jamanika) opnieuw bekeken en ik heb onderzocht hoe ik de bestaande route van Jan Thiel West zou kunnen uitbreiden.

Rondom de lagune van Jan Thiel

De wandeling rondom de lagune van Jan Thiel is met 10 kilometer erg lang. Ik moet hem nog een aantal malen lopen om te kijken of er alternatieven zijn voor enkele moeilijke stukken.
Vanwege de lengte zal ik hem waarschijnlijk niet opnemen in het normale schema, maar hem afzonderlijk aankondigen bijvoorbeeld op een zaterdag.

Seru Jamanika

Toen ik vorig jaar de route naar de Seru Jamanika weer eens probeerde te lopen, bleek die zodanig versperd te zijn, dat dit door mij niet eenvoudig was op te ruimen. Inmiddels hebben vrijwilligers van HBike Outdoor Curaçao de trail weer toegankelijk gemaakt. Deze route overlapt voor een groot deel de route van Malpais; ik zal deze tocht afwisselend met Malpais inplannen op de zondagen.

Jan Thiel West vernieuwd

Als laatste ben ik op zoek gegaan om de route van Jan Thiel West uit te breiden. In het verleden had ik een korte alternatieve route langs de kust; nu heb ik die kustroute gecombineerd met de binnenlandroute, die bovendien is uitgebreid met een gedeelte langs de kust van de lagune. Deze vernieuwde tocht komt vanaf nu in de plaats van de reguliere Jan Thiel West wandeling.

Meer informatie

Zie hierna de links naar de beschrijvingen van deze drie nieuwe/vernieuwde routes:

Curaçao Hiking foto site

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

JanThiel rondom 20180305 020 Luminar2018 edit webNormaal plaats ik de foto's van een wandeling op de facebookpagina van Curaçao Hiking. Dat is gemakkelijk en eenvoudig te benaderen door de meesten. Maar als je nog eens foto's wilt terugzien van eerdere wandelingen, dan moet je een behoorlijk eind naar beneden scrollen om die te vinden. Om dat terugkijken van foto's gemakkelijker te maken, heb ik een nieuwe foto-website opgezet, waar foto's te vinden zijn van mijn georganiseerde wandelingen, wandelingen, die ik met een andere wandelorganisatie heb gedaan, foto's van mijn eigen wandelingen of wandelingen met vrienden en, last but not least, foto's van de prachtige onderwaterwereld van Curaçao. De foto-website is te vinden via deze link: https://johndohmen.smugmug.com/

Resultaten van de 2017 survey

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Q1 copyIn okotber heb ik een enquête geopend om te achterhalen of mijn huidige keuzes voor wat betreft wandeldagen en -tijden overeenkomt met de voorkeur van mijn wandelaars. Ik mikte op 100 personen, die de enquête in zouden vullen, maar het werden er uiteindelijk 97, dus het is tijd om de resultaten te laten zien. 

De enquête was op facebook geplaatst en werd uiteindelijk door 5510 mensen gezien, minimaal eenmaal maar in de meeste gevallen tweemaal of zelfs vaker. Van deze 5510 personen hebben er 200 op de link geklikt om naar de enquête te gaan (3,6%) en van deze 200 hebben er 97 de enquête daadwerkelijk ingevuld (1,8%). Hoewel dit lage percentages lijken is dat een niet ongebruikelijke uitslag voor een anonieme vraagstelling.
Onderstaande resultaten zijn dus gebaseerd op de informatie van de 97 personen, die de vragen hebben beantwoord. Anderen kunnen een andere mening hebben, maar die hebben niet gebruik gemaakt van de gelegenheid om de vragen te beantwoorden (98%) of hebben de vragen niet voorgeschoteld gekregen.

Zijn de wandelingen geschikt voor kinderen?

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Een vraag, die ik met enige regelmaat krijg, is of de wandelingen geschikt zijn voor kinderen. Mijn antwoord: dat hangt er van af. Niet echt bruikbaar, hè? Laat me proberen een wat specifieker antwoord te geven.

Het is afhankelijk van een aantal factoren. De belangrijkste is de moeilijkheidsgraad van de wandeling. Een aantal van mijn wandelingen gaat over vrij vlak terrein. Dit soort wandelingen is geschikter voor kinderen, dan een wandeling, waar een beklimming van een heuvel in zit. Een tweede belangrijke factor is in hoeverre het kind gewend is om te wandelen. Mijn wandelingen duren tussen de 2 en 3 uren. Heeft het kind voldoende conditie om zo'n wandeling lopend te volbrengen?